Malatya avukat

Malatya İcra Avukatı

Yonca Nilay Narman

Malatya Avukat

yn.narman@gmail.com

0507 251 80 26

Kavaklı Bağ Mah. İnönü Caddesi Nurşin Apt. 4. Kat D.8 No: 50 (4. Noter Üstü) MALATYA


Alanlar

Ana Sayfa

Aile Hukuku

Tazminat Hukuku

Vergi Hukuku

Ceza Hukuku

Sözleşmeler Hukuku




Malatya İcra Avukatı

Cebri icra, devletin zor kullanma gücünü belirtir. Borçlarını ödemeyen, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere karşı, devlet yardımı ile alacaklarına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalına icra ve iflas hukuku veya cebri icra hukuku denir. Cebri icra hukuku zor kullanma yetkisini sadece devlete tanımıştır. Alacaklının alacağına kavuşması için devlet, icra müdürlüğü nezdindeki icra daireleri aracılığıyla borçlunun hak ve mallarını haczeder, bu mallar en sonunda satılarak paraya çevrilir ve elde edilen para alacağa karşılık olarak ödenir. Malatya barosuna kayıtlı avukatlık yaptığımız bu alanda bize ulaşabilirsiniz.

İcra iflas Kanunu'na göre haciz yöntemleri şu şekilde sıralanmıştır: İlamlı icra, ilamsız icra, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip.

İcra İflas Kanunu'na göre haciz türleri şu şekilde sıralanmıştır: İhtiyati haciz, konkordato, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma, iptal davası.